EVROPSKÝ SOUTĚŽNÍ DEN 2022

EVROPSKÝ SOUTĚŽNÍ DEN 2022

Míčovna Pražského hradu, Praha

10. října 2022

STREAM

Program

09:00 – 10:00
REGISTRACE
10:00 – 10:30
ÚVODNÍ SLOVO
Petr MLSNA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Margrethe VESTAGER, výkonná místopředsedkyně Evropské komise
Pavel BLAŽEK, ministr spravedlnosti České republiky
10:30 – 12:00
NOVÉ VÝZVY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁV A NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE V ZELENĚJŠÍM A VÍCE ON-LINE SVĚTĚ: Jaké jsou nejdůležitější nadcházející výzvy pro prosazování práv a na ochranu hospodářské soutěže? Jak by měly orgány pro hospodářskou soutěž zajistit rovnováhu mezi podporou konkurenčních trhů, udržitelností a ekologickými řešeními? Je nutné požadovat nové pravomoci? Měli bychom se více zaměřit na osobní odpovědnost jednotlivců za kartelové jednání? Je leniency stále efektivní?
Kamil NEJEZCHLEB, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Olivier GUERSENT, generální ředitel DG COMP, Evropská komise
Frédéric JENNY, předseda Soutěžního výboru OECD
Margarida MATOS ROSA, předsedkyně portugalského soutěžního úřadu
Thibault SCHREPEL, Vrije Universiteit Amsterdam
12:00 – 13:30
OBĚD
13:30 – 15:00
ZÁSADA NE BIS IN IDEM A PROSAZOVÁNÍ PRÁVA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE: Souběžné uplatňování článků 101 a 102, interakce mezi trestním a správním vymáháním soutěžního práva, alokace případů mezi Evropskou komisí a národními soutěžními úřady, soulad mezi Aktem o digitálních trzích a soutěžním právem.
Michal PETR, Univerzita Palackého v Olomouci
Michal BOBEK, Nejvyšší správní soud
Renato NAZZINI, King’s College London
Csaba BALÁZS RIGÓ, předseda maďarského soutěžního úřadu
15:00 – 15:30
PŘESTÁVKA
15:30 – 17:00
IPCEI JAKO PŘÍNOS K UDRŽITELNÉMU HOSPODÁŘSKÉMU RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI EU: Přínos ke strategickým cílům EU, zapojení malých a středních podniků a start-upů, propojení s politikou hospodářské soutěže s ohledem na možný dopad na hospodářskou soutěž mezi podniky a riziko uzavření trhu a dominantního postavení.
Petr SOLSKÝ, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Caroline BUTS, Vrije Universiteit Brusel
Preben PETTERSSON, Ministerstvo průmyslu, obchodu a financí, Dánsko
Karl SOUKUP, ředitel odboru veřejné podpory, DG COMP, Evropská komise
17:00 – 17:15
SLOVO NA ZÁVĚR
Michala HERGETOVÁ a Petr MLSNA